Wetenschappelijke Achtergrond

Faalangst, ADHD, burnout, depressie en trauma's hebben allemaal een direct effect op ons lichaam, met name de ontregeling van het autonome zenuwstelsel.

Normaal is er sprake van afwisseling van sympathische en parasympathische activiteit (rem en gaspedaal in ons zenuwstelsel), maar bij ernstige verstoring van deze balans is het sympathisch systeem overactief (en in een later stadium volledig gedereguleerd) en de Nervus Vagus gedeactiveerd: niet meer tot rust komen, piekeren, slapeloosheid.

Door 8 weken training van het ademritme resonerend met het hartritme kan deze ontregeling weer in balans worden gebracht. Dit optimaliseert significant de behandeling van deze problemen (zoals met cognitieve gedragstherapie, psychotherapie, medicatie).

Met hartritme-biofeedback wordt de disbalans zichtbaar gemaakt. En tegelijkertijd wordt er een nieuw perspectief geboden, waarmee de client zelf aan zijn/haar gezondheid en veerkracht kan werken. Op een scherm krijgt de client de intervallen tussen de hartslagen in beeld en kan zien hoe de gemoedstoestand van invloed is op het lichaam en andersom.

Een korte schets van de ontwikkeling van HeartRateVariability research

1. Eerste publicaties

Akselrod S, Gordon D et al (1981). Power spectrum analysis of heart rate fluctuation: A quantitive probe of beat-to-beat cardiovascular control. Science 1981;213:220-222.

Sinnreich R, Friedlander Y, Sapoznikov D (1988). Five minute recordings of heart rate variability for population studies:repeatability and age-sex characteristics. Heart 1988;80 156-162

Fuller (1992) The effects of stress-anxiety and coping styles on heart rate variability. International Journal of Psychophysiology 12(1): 81-6

Porges (1995) Cardiac vagal tone: a physiological index of stress. In: Neuroscience Biobehav 19(2):225-233

Tsuji H, Larson MG,Levy D, et al (1996) Impact of reduced heart rate variability on risk for cardiac events. The Framingham Heart Study. Circulation, 1996

Paul Lehrer, Stephen Porges et al (1997) Respiratory Sinus Arrhythmia versus Neck Trapezia EMG and incentive inspirometry biofeedback for asthma. In: Appl Psychophysiol and Biofeedback Vol 22, no 2 

 

2. Ontstaan van inzicht en standaarden op het gebied van HRV-biofeedback

Taskforce of the European Society of Cardiology and the North American Society of pacing and Electrophysiology (1996) Heart Rate Variability: Standards of measurement, physiological interpretations,and clinical use in: European Heart Journal (1996) 17, 354-381  download

Nolan J,Batin P et al (1998). Prospective study of heart rate variability and mortality in chronic heart failure: Results of the United Kingdom Heart Failure Evaluation and Assessment of Risk Trial (UK-Heart).Circulation 1998 98: 1510-1516

Gevirtz (2000) Physiology of stress. In: Stress and Health, research and clinical applications, Sydney, Harwood Academic Publishers

Sahar T, Porges,SW (2001) Vagal modulation of responses to mental challenge in posttraumatic stress disorder, Biol.Psychiatry, 2001;49.637-643. download

Vasschillo, Lehrer (2002) Heart Rate Variability biofeedback as a method assessing baroreflex function: a preliminary study of resonance in the cardiovascular system. In: Applied Psychophysiology and Biofeedback Vol 27, No1.

Porges (2003) Social Engagement and attachement a phylogenetic perspective. Ann N.Y.Academy of Sciences 10.1196/annals1301.004

Vasschillo, Lehrer (2006) Characteristics of resonance in HRV stimul;ated by biofeedback, J of Appl Psychophys & Biofeedback  download

Lehrer, Woodfolk &Sime (2007) Principles and practice of stressmanagement, 3d edition New York: Guilford

Gevirtz R (2009) Autonomous Nervous system markers for Psychophysiological Anxiety and Physical Disorders, in: Integrated Neuroscience and Personalized Medicine

 

3. Klinisch vervolgonderzoek werd verbreed na positieve effecten van HRV-biofeedback bij astma: Positieve effecten werden gemeten bij: fibromyalgie, depressie, paniekstoornissen, stress and anxiety, ADHD, PTSD en hoge bloeddruk en bij specifieke doelgroepen: oudere patiënten, jongeren, ruimtevaart, topsport, politie en leger

Piccirillo G, Bucca D,Cacciafesta M (1998) Power spectre analysis of heart rate in participants over a hundred years old. Int J Cardiology 1998;63:53-61.

Bernardi (2002), Congestive Heart Failure, Circulation

Frederic Luskin (2002) A contolled pilot study of stress management training of elderly patients with congestive heart failure. In: Preventive Cardiology fall 2002

Perkiomaki JS (2002): HeartRate Variability:recent developments.Ann Noninvasive Electrocardiol 2002, 7: 83-85

Tripathi (2004) respiration and Heart rate variability. A review with special reference to its application in aerospace medicine. Indian Journal of Aerospace Medicine, 48(1) 64-75

Rajendra Acharya U, Luk Yi Ping, Tji Leng Chua.(2004) Heart Rate analysis in normal participants varoius age groups. Biomed Eng Online 2004; 3:24

Meuret A, Wilhelm F (2004) Respiratory feedback for treating panic disorder, J Clinic Psychology 60(2), 197-207

Hassett A, Lehrer. P (2007) A pilot study of the efficacy of HeartRate Variability Biofeedback in patients with fibromyalgia in: Appl Psychophysiol Biofeedback, 2007;32:1-10

Maria Karavidas, Paul Lehrer  (2007) Heart Rate Variability Biofeedback for the treatment of major depression. In: Appl Psychophysiol Biofeedback (2007) 32:19-30          

Reinke A, Gevirtz R (2007) Effect of HeartRate Variability feedback in reducing blood pressure. Appl. Psychophysiology and Biofeedback, 134

Zucker T, Samuelson, Gevirtz R (2009) The effects of RSA biofeedback in HRV and PostTraumatic Stess Disorder syndroms, Appl Psychophysiology & Biofeedback   download HRV biofeedback bij PTSD

Rollin Mc Craty (2009) new hope for correctional officers: an innovative program for reducing stress and health risks. In: Appl Psychophysiol Biofeedbck (2009) 34;251-272

Siepman M, Aykac V, Unterdorfer J (2008) A pilot study on the effects of heart rate variability biofeedback in patients with depression and in helthy subjects. Appl Psychophys and Biofeedback, 33 (4), 195-201  download HRV biofeedback bij depressie

Henry Brook et al (2010). Heart Rate Variability in bipolar mania and schozophrenia, in: Journal of Psychiatric  research 44 (2010) 168-176

Mitsuru Kikuchi et al (2010) Heart Rate Variability in drug-naive patients with panic disorder and major depressive disorder in: Progress in Neuro Psychopharmacology & Biological Psychiatry 33   download HRVbiofeedback bij depressie

Tan G, Dao TK, Gevirtz (2011) Heart Rate Variability and Posttraumatic Stressdisorder: a pilotstudt, Appl Psychophysiol.Biofeedback (2011) 36:27-35download HRV en PTSD

Gregg Henriques (2011) Exploring the effectiveness of a computer based heart Rate Variability biofeedback program in reducing anxiety in college students in: Appl Psychiphysiol Biofeedback (2011) 36 101-112    

Research bij verschillende ziekten/stoornissen

Astma: Lehrer et al. Chest, 2004

COPD : Giardino et al. APB, 2004

CAD:  Del Pozo et al. (AHJ, 2004), van Dixhoorn et al

IBS/RAP: Humphreys & Gevirtz (JPGN, 2000) Sowder, Gevirtz,et al. (2007)

Depressie (MDD): Karavadis et al,APB,(2007), Zucker et al (2007), Rene et al.(2007)

Congestive Heart Failure: (Bernardi, 2002, Circulation) Swanson, Gevirtz, et al. (2007)

Hoge bloeddruk: Schein et al, 2001, J. Human Hypertension; Herbs & Gevirtz, 1994, Abstract, APB; Lehrer et al.,( 2004) Reinke, Gevirtz, et al. (2007)

Posttraumatische stress stoornis: PTSD Zucker et al., White et al. (2008)

GAD Murphy, Hoffmann et al. (2008)

 

4. Het aantal artikelen over HRV neemt sterk toe. Sinds 2005 worden er wekelijks gemiddels 10 artikelen gepubliceerd. De jaren daarvoor waren er jaarlijks 400-500 publicaties. 

Nunan D, Sandercock G (2010) A quantitive systematic review of normal values for short term Heart Rate Variability in healthy adults PACE, Vol 33, nov 2010

 

HRV in het kader van professionalisering van huisartsen en HRV-biofeedback in Nederland

Steeds duidelijker wordt dat het gaat om een breed spectrum van ziekten die gepaard gaan met een ontregeling van het autonome zenuwstelsel, dus het brede spectrum van emotionele dysregulatie, iets waar de huisarts zeer veel mee te maken heeft: stressgerelateerde ziekten, slaap/vermoeidheidssyndroom, hoge bloeddruk.

Burton, Rahman, et al (2010) Reduced Heart Rate Variability predicts poor sleep quality in  case-control study of chronic fatigue syndrome, in: Exp Brain Res(2010) 204:71-78

Gregg Henriques (2011) Exploring the effectiveness of a computer based Heart Rate Variability biofeedback program in reducing anxiety in college students in: Appl Psychiphysiol Biofeedback (2011) 36 101-112

In Nederland wordt inmiddels ook op de VU en UvA onderzoek gedaan en gepubliceerd en is het  boek Slanker met je hartritme, een methode om af te vallen via deze HRV biofeedbackmethode geïntroduceerd en een succes aan het worden.

T Vrijkotte, E de Geus (2000) Effect of Work Stress on Ambulatory Blood pressure, Heart Rate and Heart Rate Variability. In: Journal of American Heart Association

Dekker JM, Crow RS , Schouten, et al (2000),Low heart rate variability in a 2-minute rhythm strip predicts risk of coronary heart disease and mortality from several causes: The Aric Study. Circulation 2000; 102:1239-1244

Camilla Licht, Eco de Geus, e.a. (2008), Association between major depressive disorder and Heart Rate Variability in the Netherlands Study of Depression and Anxiety (NESDA)  American Medical Associaton, University of Amsterdam

Bregje Hartogs et al (2008) Hartcoherentietraining: een nieuwe aanpak om zelfcontrole bij mensen met een psychotische stoornis te vergroten? in: GGzet Wetenschappelijk 2008, jaargang 12, no 2

Camilla Licht, Eco de Geus (2010) Longitudinal evidence for unfavorable effects od antidepressants on heart Rate Variability. In: Biological Psychiatry 2010;68:861-868

Marjan de Vries et al (2011) The predictive value of low heart rate variability during stress for reoffending in adolescents. In: Psychophysiology (2011) 1-8

David O Hare, Kees Blase (2009) Slanker met je hartritme, in negen fasen afvallen met je hart als dirigent. Kosmos Uitgeverij (3e druk in 2012)

En als laatste het proefschrift van Wieke de Vente: 'Sick and tired: Psychological and physiological aspects of work-related stress.' Hierin toont zij aan dat er verband is tussen zelfgerapporteerde werkstress gerelateerde klachten en fysiologische metingen, en zij adviseert in haar proefschrift dan ook het cardiovasculair profiel op te nemen voor klinische beoordelingen, met name cardiac output en Heart Rate Variability.

Dat Heart Rate Variability in Nederland nu in de mainstream bij artsen is gekomen blijkt uit het feit, dat prof dr Eco de Geus (VU Amsterdam) in 2008 op het UMCG in Groningen zijn onderwerp “genome wide analysis on heart rate and heart rate variability“ presenteerde.

 
aa